Οι μαθητές πειραματίζονται.

Οι μαθητές πειραματίζονται.

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

Γνωριμία με το λογισμικό Video Tracker

Το λογισμικό αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο. Μας βοηθάει να αναλύσουμε και να μοντελοποιήσουμε τις κινήσεις των σωμάτων που έχουμε καταγράψει σε βίντεο.

Στο παρόν βίντεο καταγράφουμε τη ελεύθερη πτώση και υπολογίζουμε την επιτάχυνση της βαρύτητας.