Οι μαθητές πειραματίζονται.

Οι μαθητές πειραματίζονται.