Οι μαθητές πειραματίζονται.

Οι μαθητές πειραματίζονται.

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015

Ελεύθερη πτώση Οριζόντια βολή - Free fall Horizontal shotΤο video αναφέρεται στις σύγχρονες κινήσεις (οριζόντια βολή-κατακόρυφη πτώση). Εδώ μπορούμε να δούμε ότι τα σώματα φτάνουν στο έδαφος την ίδια χρονική στιγμή και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη μελέτη των κινήσεων (βιβλίο σελ 91 Α΄ Λυκείου).
Στο πρώτο μέρος του βίντεο, η κίνηση είναι σε πραγματικό χρόνο και στο δεύτερο μέρος είναι σε αργή κίνηση.
Μπορούμε επίσης με το λογισμικό Video Tracker να μελετήσουμε τις κινήσεις των δυο σωμάτων.
Περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση : https://www.youtube.com/watch?v=qua7c...
Η τιμή του g που βγάζουμε από το πείραμα είναι αρκετά αξιοπρεπής.

Παρατηρήσεις:
1. Σμικρύναμε το έλασμα στήριξης της σφαίρας (όσο είναι δυνατόν) που εκτελεί οριζόντια βολή στη συσκευή σύγχρονων κινήσεων ΜΣ220.0, γιατί καθυστερούσε.
2. Το πείραμα εκτελέστηκε στην αυλή του σχολείου μια ημέρα με αρκετό φως. Προτιμήσαμε διάχυτο φως, για να μην έχουμε σκιές.
3. Χρησιμοποιήσαμε φωτογραφική μηχανή Olympous sz10, 14Mp.
4. Αν και φαίνεται να πέφτουν συγχρόνως (έχουν ίδιο y), το tracker μας δίνει διαφορετικό g, πράγμα που ίσως να οφείλεται στο φακό, την προοπτική και τη γωνία λήψης.